Trang chủ / LỚP MỚI

LỚP MỚI

THÔNG TIN LỚP

  TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư lớp 6(hs trường Trần Đại Nghĩa)
Môn dạy      Vật Lý
Dạy kèm tại Phạm Văn Chiêu , P. 14,        Quận Gò vấp
Mức lương       2.000.000 đ
Số buổi / tuần  2
Thời gian trống Thoả thuận
Tìm gia sư là GV Kinh Nghiệm 
Liên hệ 0936 197 436
 Gia sư vui lòng bấm Đăng Ký  Dạy Lớp Này để trung tâm kiểm Duyệt Gia sư phù hợp

 

    Mã lớp: MDGV1B

       Chưa giao

cần tìm giáo viên toán

THÔNG TIN LỚP

  TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư lớp 6
Môn dạy      Gia sư Toán
Dạy kèm tại Phạm Văn Chiêu,  P14      Gò vấp
Mức lương       3.000.000 đ
Số buổi / tuần  3buổi 
Thời gian trống sắp xếp
Tìm gia sư là GV Chuyên Ngành  Toán
Liên hệ 0936 197 436
Gia sư vui lòng bấm Đăng Ký  Dạy Lớp Này để trung tâm

kiểm Duyệt Gia sư phù hợp, không giao dịch qua tin nhắn

 

    Mã lớp: MD28

       Chưa giao

đăng ký dạy lớp này

Cần Giáo viên Chuyên ngành toán

THÔNG TIN LỚP

  TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư lớp 6(hs trường Trần Đại Nghĩa)
Môn dạy      Toán
Dạy kèm tại Phạm Văn Chiêu , P. 14,        Quận Gò vấp
Mức lương       3.000.000 đ
Số buổi / tuần  3
Thời gian trống Thoả thuận
Tìm gia sư là GV Kinh Nghiệm 
Liên hệ 0936 197 436
 Gia sư vui lòng bấm Đăng Ký  Dạy Lớp Này để trung tâm

kiểm Duyệt Gia sư phù hợp

 

    Mã lớp: MDGV1

       Chưa giao

Cần tìm gia sư dạy đàn ghi ta

THÔNG TIN LỚP

TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư dạy văn 
Môn dạy      Lớp 6
Dạy kèm tại Phú Định , Quận 8
Mức lương       1.600.000 đ
Số buổi / tuần  2
Thời gian trống Sắp xếp
Tìm gia sư là Giáo viên có kinh nghiệm
Liên hệ 0936 197 436( lớp này nhận miễn phí)
 Gia sư vui lòng bấm Đăng Ký  Dạy Lớp Này để trung tâm

kiểm Duyệt Gia sư phù hợp

 

Mã lớp: MD8

         Chưa giao

cần gia sư lớp 7 dạy môn lý, hóa

THÔNG TIN LỚP

TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư lớp 7
Môn dạy      Lý, Hóa
Dạy kèm tại 44b linh Đông, P. Linh đông,         Thủ Đức
Mức lương       2.300.000 đ
Số buổi / tuần  3
Thời gian trống Thủa thuận
Tìm gia sư là Giáo viên có kinh nghiệm
Liên hệ 0936 197 436
Không nhận giao dịch qua tin nhắn

Gia sư vui lòng bấm Đăng Ký  Dạy Lớp Này để trung tâm

kiểm Duyệt Gia sư phù hợp

 

Mã lớp: MTLH7

Chưa giao

Cần gia sư lớp 4 môn toán

THÔNG TIN LỚP

TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư lớp 4
Môn dạy      Toán
Dạy kèm tại Nơ trang long, P. 13,                       Bình thạnh
Mức lương       1.800.000 đ
Số buổi / tuần  5
Thời gian trống Thủa thuận
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi, KN
Liên hệ 0936 197 436
Không nhận giao dịch qua tin nhắn

 

Mã lớp: MTT4

Chưa giao

 

Cần gia sư lớp 8 sinh viên giỏi

THÔNG TIN LỚP

TRẠNG THÁI

 Gia sư lớp Gia sư lớp 8
Môn dạy      BÁO BÀI
Dạy kèm tại Nguyễn Trãi, P. 11,                        Quận 5
Mức lương       2.000.000 đ
Số buổi / tuần  5
Thời gian trống Thủa thuận
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi, KN
Liên hệ 0936 197 436
Không nhận giao dịch qua tin nhắn

 

Mã lớp: MTT

Chưa giao

Chuyển đến thanh công cụ